Akıllı Sulama

Akıllı Sulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kayseri Hafif Raylı Taşıma Sisteminde Yeşil Hat Akıllı Sulama sitemi mevcuttur. Kullanıcılar sistem üzerinden günün hangi saatlerinde ne zaman ve hangi miktarda hatta sulama yapıldığını görebilecektir.
Ayrıca akıllı sulama sistemi sayesinde araç hattın üzerinden geçerken sulama otomatik olarak durmakta, bu sayede araç bakım ve maliyetlerinin en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.

Akıllı sulama ve Yeşil Hattın Çevreye ve İnsana Etkileri

Hava Kirliliği
Hava kirliliği; havadaki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik  dengeye zararlı olabilecek hale gelmesidir. Hava kirliliğinin nedenleri ve boyutları incelendiğinde ulaştırmanın en önemli kaynaklar arasında olduğu görülmektedir. Elektrikli demiryollarının hava kirliliği üzerindeki payı %5 iken, karayollarının payı %85 düzeyindedir.
1,5 m2 çim alanın ürettiği oksijen miktarının 1 kişinin günlük oksijen miktarını karşıladığını düşünecek olursak, 107.600 m2‟ lik yeşil hattın 68000 kişiye oksijen sağladığını görmekteyiz. Bununla birlikte 1 m2 çim alan 100 m2 yaprak yüzeyi oluşturduğu bilinmektedir. Bu da her metrekare başına yılda rüzgara bağlı olarak 200 gr ile 2 kg arasında toz tutma olanağı demektir. Yeşil örtüsü olan ve olmayan bölgeler arasında yapılan ölçümlerde, yeşile sahip olmayanlarda, bir litre havada 3 ila 7 katı fazla toz partikülü bulunduğu söylenmektedir. Dolayısıyla raylı sistemlerde yeşil dokunun ve bitkilendirmenin çevre ve havaya olan olumlu etkisi açıkça anlaşılmaktadır.

Yolcular üzerinde oluşacak psikolojik ve fizyolojik etkiler 
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı, bir kentin kentli için yaşanabilir, memnuniyet verici ve çekici olması için en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Doğal alanların insan refahı ve mutluluğundaki önemli rolü iki tür pasif katılım içermektedir. Bunlardan birisi doğal alanları fark etme ve seyretme imkanı, diğeri de direk olarak görülmese ve kullanılmasa bile bu tür alanların var olduğunun ve istenildiğinde görülebileceğinin bilinmesidir. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi‟ nde uygulanan yeşil hat, yolcular ve şehirde yaşayan insanlar açısından doğal bir ortam oluşturmaktadır. 

 

Yorum bulunamadı ilk yorumu yapan siz olun.

YORUM YAZ